GARANTIE


Garantievoorwaarden

Mocht het product defect raken, dan zullen we natuurlijk ons best doen om tot een aanvaardbare oplossing te komen. 
Paul van Dillen hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikanten zijn vastgesteld.
De aankoopbon dient bij een garantieclaim altijd als garantiebewijs. Bewaar deze dus goed!
Voor meer informatie over garantie, zie onze algemene voorwaarden.
 
Voor het aanmelden van een garantie geval verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Telefonisch: 030 2312227
Of kom naar de winkel: Vredenburg 22, 3511 BB  Utrecht.

Uitgesloten van garantie
Op aan slijtage onderhevige onderdelen wordt geen garantie gegeven, tenzij er sprake is van constructie -en/of materiaalfouten. 
Om te kunnen beoordelen of er sprake is van constructie – en/of materiaalfouten zult u met het product langs moeten komen in onze winkel.
Vanzelfsprekend vallen defecten als gevolg van ondeugdelijk gebruik ook niet onder de garantie.

Kosten
Kosten die gemaakt moeten worden om het product naar onze winkel te transporteren zijn voor uw eigen rekening. 
Reparatiekosten die door derden zijn uitgevoerd worden nooit door Paul van Dillen vergoed.